Soldaten Hans Petter Harnesk


Född: 1827-10-04 Brobyn
Död: 1886-11-06

Far: Henric Ericsson
Mor: Maria DanielsdotterHarnesk Soldattorp

Brita Cajsa Johansdotter


Född: 1819-09-30 Unbyn
Död: 1893-12-05

Far: OKÄND
Mor: Stina Cajsa EricsdotterVigda: 1854-02-15Barn:
1854-05-04 Nils Johan
1855-08-30 Maja Brita
1857-08-07 Erik August
1859-10-13 Nils Johan
1862-06-18 Hans Petter


Sammanfattad levnadshistoria:

1827-10-04 Hans Petter Henricsson föds i Brobyn Nr:3,
i Nederluleå.

1845 Hans Petter flyttar till Brobyn Nr:2 i tjänst som dräng

1846-11-19
Hans Petter flyttar till Avan Nr:10 i Nederluleå
för tjänst som dräng.
(Hmm, det finns en uttalad koppling till pigan
Brita Cajsa Nilsdotter 18271015 på samma gård ?)


1849-10-11 Hans Petter tar tjänst som soldat Harnesk då den
förra soldaten Harnesk går i pension (gratialist).

1849-11-11 Hans Petter flyttar till Överluleå

Fältjägare Nr39 Harnesk
Norrbottens regemente
Unbyn

I samband med soldattjänsten
byts ersätts nu efternamnet
Henricsson med Harnesk som
ju följer med tjänsten och
soldattorpet.


Modell 1845 resp 1860 ovan
torde ha varit de som gällde vid
Hans Petters tjänstgöring.
(Bilden är tagen från boken
Bodens Kommun - Från Forntid till nutid)


Fana: Norrbottens fältjägarkår
1841-1892


1849-11-24 Hans Petter kommer anländer till Överluleå
och tar Harnesk soldattorp i besittning.

1819-09-30 Brita Cajsa Johansdotter föds i Unbyn Nr:2

1830-08-22 Brita Cajsas mor Stina Cajsa avlider nu i tvinsot
då Brita Cajsa ännu inte hunnit fylla 11år.

Brita Cajsa blir fosterdotter hos morbrodern,
Erik Ersson som nu är bonde på Unbyn Nr:2.

Brita Cajsa arbetar som piga på gården...1854-02-15 Fältjägaren Hans Petter & pigan Brita Cajsa gifter sig i Unbyn,
Brita Cajsas morbror/fosterfar närvarar vid bröllopet.

Familjen bor i Harnesk soldattorp i Unbyn
1854-05-04 Sonen Nils Johan föds
1854-11-15 Sonen Nils Johan avlider (orsak okänd)
1855-08-30 Dottern Maja-Brita föds
1857-08-07 Sonen Erik August föds
1859-10-13 Sonen Nils Johan föds
1862-06-18 Sonen Hans Petter föds

1872-10-30 Dottern Maja Brita flyttar ut, 17år gammal, tar tjänst som piga hos
änkan Lisa Greta Larsdotter (Unbyn Nr:10).

1877-11-09 Sonen Erik August flyttar ut, 20år gammal, tar tjänst som dräng hos
morbror Erik Erssons änka Johanna Ahlman Eriksson (Unbyn Nr:2).

1877-11-15 Sonen Nils Johan flyttar ut, 18år gammal, tar tjänst som dräng hos
änkan Christina Carin Jonsdotter (Unbyn Nr:7)

1880-06-28 Hans Petter begär och får avsked av hälsoskäl.


1880-06-28
Hans Petter blir
sk “gratialist”, han erhåller alltså
soldatpension efter väl utförd tjänst.

1880-10-20 Sonen Hans Petter tar värvning, han tar över efter fadern
som "soldat Harnesk" (han jobbar också extra som dräng).


Fältjägarfanan modell 1876

1880-10-30 Sonen Hans Petter tar över soldattorpet som den nye soldat Nr:39 Harnesk,
föräldrarna blir nu inneboende hos honom.

1883-06-22 Sonen Hans Petter går
Förberedande underbefälsskola och får
goda slutbetyg.

Där finns också en beskrivning av honom;
Svart hår, Ljusbruna ögon, rak näsa,
avlångt ansikte & smärt kroppsbyggnad.
168 cm lång.

1885 I General Mönster rullorna så anges för sonen Hans Petter;
"År 1885 Klass:Rs Betyg: Uk"

(vet ej ifall detta betyder att han blivit UnderKänd eller ifall betydelsen var en annan)


1886-04-26
Hans Petter & Brita Cajsa agerar dopvittnen
vid Hulda Emeria Wikströms dop i Brobyn.

1886-11-06 Hans Petter avlider, 59 år gammal.
(det står felaktigt 1886-12-06 i husförhörslängden)

1888-07-10 Sonen Hans Petter får
avsked från tjänst p.g.a. hälsoskäl.

Vid denna tid bor barnen Maja Brita och brodern Hans Petter i
soldattorpet tillsammans med modern Brita Cajsa.

1890 Sonen Hans Petter flyttar till Unbyn Nr:10 i tjänst som dräng.

1891-11-16 Dottern Maja Brita flyttar hem med sin oäkta dotter Emma Olivia.
1892-06-19 Dottern Maja Brita flyttar till (Sid1230)


1893-12-05 Brita Cajsa Johansdotter avlider, 74år gammal.


Oklara uppgifter:
"Sonen Hans Petter reser till Jokkmokk för att arbeta där"
Flyttar från [Sid 375] i Unbyn till [Sid 1229]också Unbyn,
avlider där 1894-05-29, endast 31år gammal i tuberkulos.Källor:
Nederluleå (Hans Petter) Fb:1827
Nederluleå (Hans Petter) Hfl: 1821-1831
Överluleå (Hans Petter) Hfl: 1831-1840, 1841-1848, 1841-1848
Överluleå (Hans Petter) IoU: 1846
Nederluleå (Hans Petter) IoU: 1846
(felskrivet i inflyttningslängden, skall vara 1846)
Nederluleå (Hans Petter) Hfl: 1843-1852
Nederluleå (Hans Petter) IoU: 1849
Överluleå (Hans Petter) IoU: 1849

Överluleå (Hans Petter) Hfl: 1849-1858

Nederluleå (Brita Cajsa) Fb:1819
Nederluleå (Brita Cajsa) Hfl: 1806-1820, 1821-1831
Överluleå (Brita Cajsa) Hfl: 1831-1840, 1841-1848, 1849-1858

Överluleå LoV: 1854
Överluleå Hfl: 1849-1858, 1859-1863, 1863-1873, 1874-1884,1884-1893, 1894-1900

Överluleå Fb: 1854, 1855, 1857, 1859, 1862
Överluleå Db: 1854, 1886, 1893, 1894

Centrala Soldatregistrets AktNr: NJ-01-0039-1849
Norrbottens Jägarregemente GmR: 1852, 1856, 1860, 1864, 1869, 1873, 1876, 1880, 1886

Besiktningar av soldattorpet: [Återstår att göra, måste besöka krigsarkivet för detta]

Fotografiet på soldattorpet är taget på 1980-talet,
fotot är tagen efter det att panelen togs bort och
blottlagt de ursprungliga timrade väggarna och
innan nytt tak lades på. Jag har ännu ej tagit del
av torpbesiktningarna så jag vet när panelen sattes upp,
så jag vet ej i vilket version Hans Petter hade känt igen bäst.

Anbladet G13 uppdaterades senast: 2014-08-20

Åter till startsidan