Gruvdräng Petter Svensson Häck


Född: 1767-01-14 Färnebo
Död: 1847-06-15

Son t. Sven Petterson
och Maria JonsdotterStina Olsdotter


Född: 1770-05-10 Frykerud?
Död: 1836-11-20

Dtr t.
ochVigda: 1793-11-10Barn:
1794-08-20 Maria
1797-05-26 Cajsa
1800-12-28 Stina
1802-10-16 Sven
1806-09-21 Petter
1811-06-12 Anna


Sammanfattad levnadshistoria:

1767-01-14 Petter Svensson föds i Berget, Färnebo


[Återstår att göra]

Petter Svensson arbetar som gruvdräng i Yngshyttan
[Återstår att göra]

Stina Olsdotter arbetar som piga i Yngshyttan


1793-11-10 Gruvarbetare Petter Svensson och pigan Stina Olsdotter gifter sig.

Familjen bor i Yngshyttan, Färnebo
1794-08-20 Dottern Maria föds

Familjen flyttar till Björntjärn (till Petters föräldrar).
1797-05-26 Cajsa
1800-12-28 Stina
1802-10-16 Sven
1806-09-21 Sonen Petter föds
1806-11-05 Sonen Petter avlider (kikhosta)
Dottern Stina avlider (kan inte finna exakt datum)
1811-06-12 Dottern Anna föds
1812-07-10 Dottern Anna avlider (okänd dödsorsak)

1821 Nu efter faderns död lägger sig Petter till med efternamnet Häck
Hustrun Stina är nu sjuklig/bräcklig efter ett fall i gruvan

1826 Även Petter är nu bräcklig

1830-02-12 Sonen Sven avlider, han drunknar

Familjen bor nu Yngshyttan NB104
Petter är sjuklig

Familjen bor på Persberget (Persbergs gruvor)
1836-11-20
Stina Olsdotter avlider i bröstfeber

Petter bor nu tillsammans med sonen Svens änka och barn i Persberget

1847-06-15 Petter Svensson Häck avlider av ålderdom i Persberget


Källor:

Färnebo (Petter) Fb:
1767
Filipstad (Petter) Hfl:

Frykerud
(Stina) Fb: 1770
Frykerud (Stina) Hfl:

Filipstad LoV: 1793
Färnebo Hfl: 1789-1794, 1794-1799, 1799-1806, 1799-1806, 1807-1811, 1812-1816, 1816-1821, 1821-1826, 1826-1830, 1831-1835, 1836-1840, 1841-1845, 1841-1845,

1799-1806, känns felnamngiven, detta är väl 1789-1794?

Filipstad Fb: 1794, 1797, 1800, 1802, 1806, 1811
Filipstad Db: 1806, ????, 1812, 1830

Filipstad Db: 1836, 1847

Kan alla Filipstad ändras till Färnebo?, skall bekräftas...

Anbladet G39 uppdaterades senast: 2014-10-06

Åter till startsidan