Bonden Johan Andersson


Född: 1832-02-21 Unbyn
Död: 1899-03-13

Son t. Anders Johansson
och Cajsa LarsdotterKristina Katarina Isaksdotter


Född: 1833-11-08 Gäddvik
Död: 1911-06-30

Dtr t. Isak Aron Jönsson
och Greta Cajsa NordströmVigda: 1858-10-31 i ÖverluleåBarn:
1859-02-01 Johan August
1861-01-05 Greta Cajsa
1863-11-10 Johanna Maria
1866-01-01 Emma Christina
1869-03-15 Mathilda
1873-03-10 Erica
1879-03-31 Martina


Sammanfattad levnadshistoria:

1832-02-21 Johan Andersson föds i Unbyn nr15, Överluleå

1833-11-03 Kristina Katarina Isaksdotter föds i Gäddvik

1858-10-31 Kristina Katarina flyttar hemmifrån i samband med
att hon gifter sig med bondsonen Johan Andersson i Unbyn:15


1858-10-31 Johan Andersson & Kristina Katarina gifter sig.

Familjen bor i Unbyn Nr15, Överluleå

1859-02-01
Sonen Johan August föds
1861-01-05 Dottern Greta Cajsa föds
1863-11-10 Dottern Johanna Maria föds
1866-01-01 Dottern Emma Christina föds
1869-03-15 Dottern Mathilda föds
1873-03-10 Dottern Erica föds
1879-03-31 Dottern Martina föds, men "barnet dött straxt efter födseln"
1879-04-01 Dottern Martina avlider

1877-09-20 Johan August flyttar ut
1883-11-06 Emma Christina flyttar ut
1883-05-12 Greta Cajsa (Margareta Karin Johansdotter) flyttar till Nord Amerika,
återstår att följa upp...


1883-11-06 Johan August återvänder hem från Luleå, nu som handlare
1891-08-22 Emma Christina flyttar till Nord Amerika,
återstår att följa upp...

(tycks råda lite förvirrade uppgiufter om resor fram/tillbaka från Nord Amerika
samt lite ihoprörd information med systern Erica, jag får reda ut detta vid senare tillfälle)

Johan klassas som förgångsman, familjen bor i Unbyn Nr:15

1899-03-13 Johan Andersson avlider på Luleå lasarett
1911-06-30 Kristina Katarina avlider [förgångsänka Unbyn:15]


Källor:
Överluleå (Johan) Fb: 1832
Överluleå (Johan) Hfl: 1831-1840, 1841-1848, 1849-1858

Nederluleå (Kristina Katarina) Fb: 1833
Nederluleå (Kristina Katarina) Hfl: 1831-1840, 1841-1848, 1849-1858

Överluleå LoV: 1858
Överluleå Hfl:1849-1858, 1859-1863, 1863-1873, 1874-1884, 1884-1893, 1894-1900, 1900-1910, 1910-1920.
Överluleå Fb: 1859, 1861, 1863, 1866, 1869, 1873, 1879
Överluleå Db: 1879, 1899, 1911

    Anbladet G12 uppdaterades senast: 2014-02-16

Åter till startsidan