Handlare Johan August Jansson


Född: 1859-02-01 Unbyn
Död: 1941-04-19

Son t. Johan Andersson
och Stina Cajsa Isaksdotter


Familjen med vänner framför torpet ca 1913

Maria Britta Harnesk


Född: 1855-08-30 Unbyn
Död: 1939-02-06

Dtr t. Hans Petter Harnesk
och Britta Katharina Johansdotter


De var aldrig vigda,Barn:
1888-10-13 Karl Olof Uno (moder, se nedan)
1890-02-16 Hildur (moder, se nedan)
1892-03-08 Nanna (moder, se nedan)
1894-03-12 Borghild (moder, se nedan)

1890-07-22 Emma Olivia (fader se nedan)
1897-05-12 Lars Alex

1906-10-08 Nils Johan (moder, se nedan)


Sammanfattad levnadshistoria:

1859-02-01 Johan August föds i Unbyn Nr15, Överluleå
(han föds Johansson och inte "Jansson")

Johan August har börjat ange sitt efternamn som
Jansson
istället för det Johansson han föddes med.


1877-01-05 Johan August flyttar till Luleå Stad
Han arbetar som butiksbiträde hos J.A. Isacsson.

1877-09-20 Johan August återvänder till Unbyn, Överluleå
(han anges felaktigt heta Andersson som sin far i flyttnotisen)

1883-11-06 Johan August öppnar nu lanthandel i Unbyn Nr15.

1886 Johan August skall vara 27 år gammal på denna bild
tillsammans med sina systrar.


1887-11-15 Johan August gifter sig med hushållerskan
Kristina Elisabeth Eriksson (född 1854-12-16)
1888-10-13 Sonen Karl Olof Uno föds
1890-02-16 Dottern Hildur föds
1892-03-08 Dottern Nanna föds
1894-03-12 Dottern Borghild föds
1895-09-02 Hustrun Kristina Elisabet Eriksson avlider i lungsot.
1896-02-14 Dottern Borghild avlider i "hjärnfeber".

Tillsammans med Maria Britta Harnesk får Johan August
nu utom äktenskap ytterligare barn.
1897-05-12 Sonen Lars Alex (Harnesk) föds

1904-03-25 Johan August gifter sig med pigan
Augusta Larsson (född 1864-01-01). Augusta har sedan
tidigare en oäkta dotter, Agnes Alexandra (f.1893-02-17).
[Det skalll finnas en bouppteckning i samband med detta giftermål ! ]

1906-10-08 Sonen Nils Johan föds

1917-06-30 Sonen Karl Olof uno reser till Uppsala för att studera.
1917 Dotter Nanna flyttar hemmifrån. (till sid 1665)
1918 Dottern Agnes Alexandra flyttar hemmifrån. (till sid 1723)
1925-11-13 Sonen Karl Olof Uno återvänder hem efter studierna.

1936 Sonen Nils Johan flyttar hemmifrån (utrese nr 13?)

1941-04-19 Johan August Jansson avlider
1943-08-20 Augusta Jansson (född Larsson) avlider

1855-08-30 Maria Britta föds i Unbyn, Överluleå
(hennes
mor anges nu felaktigt i födelsenotisen heta Ersdotter,
alltså efter hennes fosterfar)


1872-10-30 Maria Britta flyttar hemmifrån för att bli piga i Unbyn Nr10

1874-10-28 Maria Britta Flyttar till Nederluleå
1874-11-19 Börjar tjänst som piga i Avan Nr2

1875-10-20 Maria Britta Flyttar till Överluleå
1875-11-07 Tar tjänst som piga i Unbyn Nr12
1876-10-30 Tar tjänst som piga i Unbyn Nr10
1876-11-20 Tar tjänst som piga i Unbyn Nr12
1877-11-12 Tar tjänst som piga i Unbyn Nr11
1879-10-30 Tar tjänst som piga i Unbyn Nr14

1880 Enligt detta års folkräkning så befinner sig Maria Britta
i Unbyn, som piga hos Nils Erik Larsson

1881-11-07 Tar tjänst som piga och flyttar till UnbynNr10

1886-10-16 Maria Britta flyttar till Nederluleå
1886-11-20 Tar tjänst som piga och flyttar till Bälinge Nr3
1889 Tar tjänst som piga och flyttar till Bälinge Nr1

1890-07-22 Dottern Emma Olivia föds utom äktenskap, någon officielt
angiven fader finns inte. Prästen låter dock med kommentar ange att
fadern nog skall vara August Hansson (f.1856-03-30) på Bälinge Nr1
men inom familjen vår har det sagts att "Eriksson i Bälinge" är fadern.

[Notering om konfirmation här eller menas syndernas förlåtelse ?,
återstår att undersöka]


1890 Enligt detta års folkräkning så är Maria Britta
hemmahörande i Bälinge och jobbar som Piga hos
Anna Sofia Olofsdotter som ju är bonden August Hanssons mor
(Maria Britta listas också boende med sin dotter Emma Olivia)


1891-11-16 Maria Britta flyttar till Överluleå,
hem till sin mor i soldattorpet, nu med oäkta dottern
Emma Olivia i bagaget.

1892-06-19 syndernas förlåtelse ? (absoultion)

1893-12-05 Modern Britta Caisa avlider,
1894-02-20 Bouppteckningen efter modern


1894-05-29 Brodern Hans Petter avlider
1894-08-21 Bouppteckningen efter brodern

(Här finns också kopiorna från Överluleå Tingsrätts arkiv; 1, 2, 3, 4)

1894-10-06 En offentlig auktion hålls nu också där man auktionerar
bort all lösegendom i boet. Här köper bland annat Maria Britta det
gamla soldatorpet på Brinjan för 109,50 kr

(jag är lite osäker men jag tror att försvaret låter bygga nya
soldattorp i denna veva varpå efterföljande soldat Harnesk
får nytt torp i Svedjan... detta återstår dock för mig att bekräfta)


1895-01-02
Sker arvsskiftet efter brodern Hans Petter.

1895-11-17 Sluträkning efter hela hanteringen kring broderns död


1897-05-12 Sonen Lars Alex föds utom äktenskap,
fadern är dock angiven och tar på sig faderskapet (se nedan).

1900-01-27 Då underhållet för sonen Alex på 80kr/år skall betalas av
den lokale handelsmannen, Johan August Jansson, görs detta genom att
han helt enkelt låter Maria Britta handla på faktura i butiken och sedan
drar av det årliga underhållet från fakturorna.

Här är en redovisning av Maria Brittas inköp under perioden
18980601-19000127 där dessa underhållsavdrag tydligt framgår.

1900 folkräkningen för detta år anger endast att Maria Britta är
boende i Unbyn tillsammans med sina två barn, Emma Olivia
och Lars Alex.

1909-11-10 Dottern Emma Olivia flyttar till Luleå
En bild från Emmas arbete på Café Norden i Luleå, ca 1910

Maria Britta tituleras nu Strykerska,
"hon
strykte och manglade skjortor & kragar"/Britt Karlsson

1914 Maria Britta jobbar extra på I19s mäss. [bild]

1916 Sonen Lars Alex flyttar till Rörviksgatan, Boden
1917 Maria Britta flyttar själv till Rörviksgatan, Boden

1928-10-05 Flyttar till Luleå (blir inneboende hos sonen
Lars Alex och dennes familj i Notviken)

1939-02-06 Maria Britta avlider,
då inneboende hos Alex & Edith i Notviken

Källor:
Överluleå (Johan August) Fb: 1859
Överluleå (Johan August) Hfl: 1859-1863, 1863-1873, 1874-1884
Överluleå (Johan August) IoU: 1877
Luleå Stad (Johan August) IoU: 1877
Luleå Stad (Johan August) Hfl: 1874-1877
Luleå Stad (Johan August) IoU 1877
Överluleå (Johan August) IoU; 1877
Överluleå (Johan August) Hfl: 1874-1884, 1884-1893, 1894-1900
Överluleå (Johan August) LoV: 1887
Överluleå (Johan August) Fb: 1888, 1890, 1892, 1894
Överluleå (Johan August) Db: 1895, 1896
Överluleå (Johan August) Fb: 1897
Överluleå (Johan August) Hfl: 1900-1910
Överluleå (Johan August) LoV: 1904
Överluleå (Johan August) Fb: 1906
Överluleå (Johan August) Hfl: 1910-1920, 1920-1932, 1931-1941,
Överluleå, (Johan August) Db: 1941, 1943 [ej tillgängliga ännu]
Dödsannons (Johan August): dödsannons

Överluleå (Maria Britta) Fb:1855 (Maria Britta föds i Augusti, inte September som det i senare böcker förvanskas till)
Överluleå (Maria Britta) Hfl: 1849-1858, 1859-1863, 1863-1873, 1863-1873,
Överluleå (Maria Britta) IoU: 1874
Nederluleå (Maria Britta) IoU: 1874
Nederluleå (Maria Britta) Hfl: 1874-1884
Nederluleå (Maria Britta) IoU: 1875

Överluleå (Maria Britta) IoU: 1875
Överluleå (Maria Britta) Hfl: 1874-1884, 1874-1884, 1874-1884, 1874-1884, 1874-1884, 1874-1884,
Överluleå (Maria Britta) IoU: 1886
Nederluleå (Maria Britta) IoU: 1886
Nederluleå (Maria Britta) Hfl 1885-1894, 1885-1894

Nederluleå (Maria Britta) IoU: 1891
Överluleå (Maria Britta) IoU: 1891
Överluleå (Maria Britta) Hfl: 1884-1893, 1894-1900,1900-1910, 1910-1920, 1920-1932,
Överluleå (Maria Britta) Fb:
1897
Överluleå (Maria Britta) IoU 1928 (kan ej hitta utflyttnings-notisen?)
Nedelluleå (Maria Britta) Iou: 1928

Nederluleå (Maria Britta) Hfl: 1925-1942
Nederluleå (Maria Britta) Db:1939
Dödsannons (Maria Britta): dödsannons

Värt att notera:
I alla kyrkböcker anges Maria Brittas efternamn vara Harnesk, men själv skrev hon alltid Hansson.


Anbladet G6 uppdaterades senast: 2014-08-25


Åter till startsidan