Statdräng Anders Petter Carlsson


Född: 1855-08-26 Floda
Död: 1932-03-02

Son t. Carl Clausson Sten
och Britta Caisa Andersdotter


Emma Lovisa Gustafsson


Född: 1854-11-30 Floda
Död: 1895-06-23

Dtr t. Gustaf Fredrik Qvick
och Eva Lena OlsdotterVigda: 1877-10-26 FlodaBarn:
1878-06-06 Gerda Lovisa
1880-05-02 Axel Ferdinand
1882-01-06 Anders Hjalmar
1883-11-13 Carl Oskar
1885-07-14 Hilda Maria
1887-07-30 Per Konrad
1889-12-21 Gustaf Rickard
1891-09-06 Arvid Fridolf
1893-06-20 Melker Emanuel


Sammanfattad levnadshistoria:

1855-08-26 Anders Petter föds i Banninge Soldattorp i Floda

1872 Anders Petter flyttar från Banninge Soldattorp till
sitt första arbete som dräng på Ramsta bruk, 17år gammal.

1874 Anders Petter flyttar till Wäsby

1875 Anders Petter flyttar tillbaka till Ramsta

1854-11-30 Emma Lovisa Gustafsson föds i Göttersta Soldattorp i Floda

1871 Emma lovisa flyttar från Fredriksdal till sitt första arbete
som piga i Juresta, 17år gammal.

1873-10-24 Emma Lovisa flyttar från Juresta till Eskilstuna Nr:230.
(anländer först 1873-11-07) Emma Lovisa arbetar här som piga hos
skomakare Carl August Ryström
(denna arbetsannons torde gå att hitta i en tidning kanske
Eskilstuna-kuriren?, även lärlingar anställdes samtidigt...
Kungliga Biblioteket nästa ! )


1875-04-27 Emma Lovisa flyttar från Eskilstuna till Fjugesta, Floda (anländer först 1875-05-05)
1875 Emma Lovisa flyttar till Ramsta


Anders Petter & Emma Lovisa arbetar båda två på Ramsta i Floda

1877-10-26 Drängen Anders Petter gifter sig med pigan Emma Lovisa Gustafsson
1877-10-26 Familjen flyttar från Floda till Pälsboda i Sköllersta (anländer 1877-12-12)
1878-06-06 Dottern Gerda Lovisa föds

1878-10-24 Familjen flyttar från Sköllersta till Walla i Sköldinge
1880-05-02 Sonen Axel Ferdinand föds
1882-01-06 Sonen Anders Hjalmar föds
1883-11-13 Sonen Carl Oskar föds
1885-07-14 Dottern Hilda Maria föds

1885-10-31 Familjen flyttar från Sköldinge till Ökna Säteri i Floda
1887-07-30 Sonen Per Konrad föds
1889-12-21 Sonen Gustaf Rickard föds
1891-09-06 Sonen Arvid Fridolf föds
1893-03-06 Gerda Lovisa flyttar till Baggetorp
1893-06-20 Sonen Melker Emanuel föds
1895-06-23 Emma Lovisa avlider på Flens lasarett (här återstår att utreda)
1895-10-24 Axel Ferdinand flyttar till Sköldinge
1895-11-06 Gerda Lovisa flyttar hem igen (från Sköldinge)
1896-10-24 Gerda Lovisa flyttar till Östra Vingåker
1897 Anders Hjalmar flyttar till Åkersätter
1897 Carl Oskar flyttar till Sörtorp
1899-11-25 Gerda Lovisa flyttar hem igen (från St Malm)
1900 Gerda Lovisa flyttar till Eskilstuna

1902-10-24 Anders Petter flyttar från Floda till Hållsta i Sköldinge
1902-11-17 Anders Petter flyttar in i hyrd bostad på Hållsta tillsammans med
sönerna Gustaf Rickard (13) , Arvid Fridolf (11), Melker Emanuel (9).
Äldsta dottern Gerda Lovisa Karlsson (24) flyttar nu hem från Eskilstuna med en nyfödd son,
Evert Hjalmar.
1903-10-13 Sonen Gustaf Rickard flyttar till Floda

1903 Familjen flyttar till Lund Nr:2 (hyrd bostad)
1903-12-29 Sonen Carl Oskar flyttar hem igen från Västra Vingåker

1904 Familjen flyttar till Fyrö backstuga (även kallad Erikslund),
1905-12-21 Dottern Hilda Maria flyttar hem från Ovansjö
1905 Sonen Carl Oskar flyttar till Tafvesta
1905 Dottern Gerda Lovisa flyttar till Köhlsta Nr1 (utan sonen Evert Hjalmar)
1906 Sonen Arvid Fridolf flyttar till annan bostad under Fyrö (där han kallar sig Larsson?)
1906-11-21 Dottern Gerda Lovisa flyttar hem igen från Köhlsta
1906-03-24 Dottern Hilda Maria får en dotter, Lilly Ingeborg Maria
1908-05-30 Sonen Gustaf Rickard flyttar hem från Bettna
1908-10-06 Dottern Gerda Lovisa flyttar med sin son Evert Hjalmar (1902-10-22) till Eskilstuna
1909-06-15 Dottern Hilda Maria får en son, Larl Anders Hjalmar
1910-11-03 Sonen Melker Emanuel flyttar till Floda

Nu splittras familjen helt...

1911-11-24 Anders Petter flyttar ensam från Sköldinge till Skogshall i Floda
1911-11-25 Sonen Gustaf Rickard flyttar till Lilla Mellösa (värnpliktskommentar 174 42/10)
1911-11-25 Dottern Hilda Maria flyttar till Lerbo med sin son.
Dottern hennes, Lilly Ingeborg Maria skickas till annan ort, Tumbo.


Anders Petter bor i Skogshall
Värt att nämna:
Här i Skoghall bor också paret Anders Gustaf Andersson och dennes hustru Anna Charlotta Eriksson, både Anders Petter & Anders Gustaf är arbetare.

1914 Anders Petter flyttar vidare från Skogshall till Hjulesta
Värt att nämna:
Paret Anders Gustaf Andersson och Anna Charlotta Eriksson flyttar efter till Hjulesta 1915
där sedan Anders Gustaf Andersson avlider 1915-10-21.

1916-09-16 Anders Petter Carlsson gifter nu om sig med den nyblivna änkan
Anna Charlotta Eriksson (född 1861-05-20 i Lerbo och änka 1915-10-21)
Det är Anna Charlotta som står vid Anders sida på denna bild, där syns också Anders Petters sonson Edvin [bilden torde vara tagen ca 1916 baserat på att Edvin är så ung på bilden]


1917 Familjen flyttar till Sandstugan

1922-11-07 Familjen flyttar till Hägerbo

1924-11-19 Familjen flyttar till Hjulesta

1932-03-02 Anders Petter avlider, 77år gammal i Hjulesta
"Stranguri/Ålderdom/5220B/Prostatit"
(Urinstämma/Ålderdom/?????/Kronisk bäckenbottensmärta)


Källor i ett försök till kronologisk ordning:
Floda Fb:
1854, 1855
Floda (Ander Petter) Hfl: 1871-1875, 1871-1875

Floda (Emma Lovisa) Hfl: 1871-1875,
Floda (Emma Lovisa) IoU: 1873
Eskilstuna (Emma Lovisa) IoU: 1873
Eskilstuna (Emma Lovisa) Hfl: 1869-1873, 1874-1878
Eskilstuna (Emma Lovisa) IoU: 1875
Floda (Emma Lovisa) IoU: 1875
Floda (Emma Lovisa) Hfl: 1871-1875

Floda Hfl: 1876-1880,
Floda LoV: 1877-lysning, 1877-vigsel
Floda IoU: 1877
Sköllersta IoU: 1877
Sköllersta Hfl: 1876-1880
Skölllersta Fb: 1878

Sköllersta: IoU: 1878
Sköldinge IoU: 1878
Sköldinge Hfl: 1876-1880
, 1881-1885,
Sköldinge Fb: 1880, 1882, 1883, 1885
Sköldinge IoU: 1885
Floda IoU:
1885
Floda Hfl:
1881-1886, 1886-1890, 1891-1895, 1896-1900, 1901-1904
Floda Fb: 1887, 1889, 1891, 1893
Floda Db: 1895,
Floda IoU: 1902
Sköldinge IoU: 1902, 1902 extra info på sonen Per Konrad
Sköldinge Hfl: 1901-1905, 1901-1905, 1901-1905, 1906-1911
Sköldinge IoU: 1911
Floda IoU: 1911
Floda Hfl:
1910-1914,1910-1914, 1915-1919, 1915-1919, 1920-1926, 1920-1926, 1920-1926, 1924-1931, 1931-1936 , 1936-1941
Floda LoV:
1916
Floda Db:
1932

Noteringar:
Värnpliktig Nr.32 111/76 Anbladet

G4 uppdaterades senast: 2012-10-18

Åter till startsidan