Soldat Carl Claesson Sten


Född: 1825-07-05 Västra Vingåker
Död: 1904-06-10

Son t. Claes Gren
och Lisa ErsdotterBrita Cajsa Andersdotter


Född: 1815-05-14 Lerbo
Död: 1908-08-16

Dtr t. Anders Jönson
och Maja ErsdotterVigda: 1850-10-22Barn:
1844-04-03 Anders Gustaf (annan fader)

1851-01-16 Carl Johan
1853-04-14 Anna Sofia
1855-08-26 Anders Petter
1858-12-11 Clas August


Sammanfattad levnadshistoria:

1825-07-05 Carl Claesson föds i Vännevads soldattorp, V.Vingåker.

1835-06-03 Carls far får avsked från det militära efter 30års tjänst.
Familjen är fattig.

1841-08-31 Carl flyttar hemmifrån till Västorp i Floda,
16år gammal, för tjänst som dräng.

1844 Carl flyttar till Västra Stavtorp

1846-10-24 Carl flyttar till Blområ i Julita

1847-11-05 Carl flyttar till Ingvaldsboda i Floda,
fortfarande i tjänst som dräng.

1848-09-29 Carl tar tjänst som soldat
Södermanlands Regemente,
Oppunda Kompani, Soldat 311
Banninge Soldattorp i Floda
Soldatnamnet blev Sten

Carl mäter 173cm vid mönstringen.

1849 Carl Clauson Sten flyttar till Banninge Soldattorp

1815-05-14 Brita Cajsa Andersdotter föds Backa, Lerbo

1815 Familjen flyttar till Haga
1820 Familjen flyttar till Backa

1829-11-02 Brita Cajsa flyttar hemifrån till Häringe, Sköldinge,
14år gammal, för tjänst som pigflicka.

1834 Brita Cajsa flyttar till Kälsta Rusthåll
1836 Brita Cajsa flyttar till Häringe
1838 Brita Cajsa flyttar till Skalunda
1839 Brita Cajsa flyttar till Wigersberg, Floda
(ofullständigt betyg?)
1840 Brita Cajsa flyttar till Göttersta
1841 Brita Cajsa flyttar till Rocklunda, Sköldinge

1844-04-03 Sonen Anders Gustaf föds i Lerbo
(Gossen föds i Lerbo hos Brita Cajsas far,
men han står listad i Sköldinges födelsebok).
Ingen fader finns angiven.

1844-07-23 Sonen Anders Gustaf avlider av "slag".

1844 Brita Cajsa flyttar till Hvalsta Nr:3

1846-10-24 Brita Cajsa flyttar till Bie Gästgivaregård i Floda,
fortfarande i tjänst som piga.

1848 Brita Cajsa flyttar till Ökna By


1850-10-22 Carl Claeson Sten & Brita Cajsa Andersdotter gifter sig (25 & 35år gamla)

Familjen bor i Banninge Soldattorp, Floda
1851-01-16 Sonen Carl Johan föds
1853-04-14 Dottern Anna Sofia föds
1855-04-23 Dottern Anna Sofia avlider
1858-12-11 Sonen Clas August föds

1867/1868 Sonen Carl Johan flyttar till Sködinge By
1872 Sonen Anders Petter flyttar till Bruket i Ramsta där han börjar jobba
1875 Sonen Clas August flyttar till Bruket i Ramsta där han börjar jobba
1876 Sonen Clas August flyttar hem igen
1879-06-18 Carl Clauson Sten får avsked pga sjuklighet, avsked med bästa betyg
för sin 30 åriga tjänstgöring. Familjen lämnar nu soldattorpet och sedan flyttar till Banningetorp

1881 Sonen Clas August flyttar ut igen, nu till Wäsby
1890 Brita Cajsa befrias från husförhören...
1898 Carl & Brita Cajsa flyttar till Banninge Nr3 (fattigstugan), 73 resp. 83år gamla.

1904-06-10 Carl Claesson Sten avlider på det som nu kallas Banninge fattighus

1908 Brita Cajsa flyttar (förs över till) Bie Fattiggård
1908-08-16 Brita Cajsa avlider på Bie Fattiggård


Källor:
Västra Vingåker (Carl) Fb:1825
Västra Vingåker (Carl) Hfl: 1823-1828, 1829-1833, 1833-1835, 1836-1840, 1841-1845
Västra Vingåker (Carl) IoU: 1841 [Jag kan inte fnna noteringen trots ihärdigt letande]
Floda (Carl) IoU: 1841

Floda (Carl) Hfl: 1841-1846, 1841-1846
Floda (Carl) IoU: 1846
Julita (Carl) IoU:
1846 [bok saknas]
Julita (Carl) Hfl: 1846-1850
Julita (Carl) IoU:
1847 [bok saknas]
Floda (Carl) IoU: 1847
Floda (Carl) Hfl: 1846-1850, 1846-1850

Lerbo (Brita Cajsa) Fb:1815
Lerbo (Brita Cajsa) Hfl: 1812-1816, 1812-1816, 1816-1820, 1821-1827, 1828-1832
Lerbo (Brita Cajsa) IoU: 1829
Sköldinge (Brita Cajsa) IoU: 1829
Sköldinge (Brita Cajsa) Dokument:
Admon 1829 ?
Sköldinge (Brita Cajsa) Hfl: 1824-1832, 1830-1834, 1830-1834, 1835-1840, 1835-1840, 1835-1840.
Sköldinge (Brita Cajsa) IoU: 1839
Floda (Brita Cajsa) IoU: 1839
Floda (Brita Cajsa) Hfl: 1836-1840, 1836-1840, 1841-1845,
Floda (Brita Cajsa) IoU: 1841
Sköldinge (Brita Cajsa) IoU: 1841
Sköldinge (Brita Cajsa) Hfl: 1841-1845, 1841-1845, 1846-1850,
Sköldinge (Brita Cajsa) Fb: 1844
Sköldinge (Brita Cajsa) Db: 1844
Sköldinge (Brita Cajsa) IoU: 1846
Floda (Brita Cajsa) IoU: 1846
Floda (Brita Cajsa) Hfl: 1846-1850, 1846-1850.

Floda LoV: 1850
Floda Hfl: 1846-1850, 1850-1855, 1856-1860, 1861-1865, 1866-1870, 1871-1875, 1876-1880
, 1876-1880, 1881-1885, 1886-1890,
1891-1895, 1896-1900, 1901-1905, 1905-1909, 1905-1909.
Floda Fb: 1851, 1853, 1855, 1858.

Centrala Soldatregistrets AktNr:SR-00-0311-1848
Södermanlands Regemente GmR: 1851,
1855, 1859, 1863, 1866, 1869, 1872, 1876, 1879, 1883.
Besiktningar av soldattorpet: [Återstår att göra, måste besöka krigsarkivet för detta]

Floda Db: 1904, 1908

Anbladet G8 uppdaterades senast: 2014-08-21

Åter till startsidan