Soldat Claes Claeson Gren


Född: 1784-09-17 Västra Vingåker
Död: 1850-12-18

Son t. Claes Gren
och Anna PersdotterLisa Ersdotter


Född: 1784-03-02 Julita
Död: 1864-12-30

Dtr t. Eric Ericsson
och Karin SvensdotterVigda: 1807-05-18Barn:
1808-08-01 Claes (Lars)
1810-06-07 Erik
1811-07-23 Erik
1813-03-23 Anna
1815-09-27 Pehr
1817-09-07 Catahrina
1819-09-23 Lisa
1821-07-10 Johan
1823-12-10 Hedda
1825-07-05 Carl
1828-01-31 Johanna


Sammanfattad levnadshistoria:

1784 Claes föds i Vännevads Soldattorp i Västra Vingåker

1800 Claes flyttar till Hisjö, Floda

1803 Claes flyttar till Hisjö (annan plats), fortsatt tjänst som dräng

1805 Claes flyttar till Fagernäs, fortsatt tjänst som dräng

1805 Claes tar tjänst som soldat
Södermanlands Regemente
Första Majorens (Vingåkers) Kompani, Soldat 230
Vännevad Soldattorp i Västra Vingåker
Soldatnamnet blir Gren.

Av mönsterrullorna framgår att Claes var 169cm lång (5ft,7"3/4)

1784-03-02 Lisa Ersdotter föds i Rå, i Julita

1799 Lisa flyttar till Källtorp för arbete som piga.Lisa arbetar som piga i Källtorp, Julita
1807-05-18 Soldaten Claes Gren och pigan Lisa Ersdotter gifter sig i Julita

1807
Claes flyttar från Floda /Lisa flyttar från Julita till Vännevads Soldattorp i Västra Vingåker
Claes tar nu över efter sin far som soldat Gren i soldattorpet.

Saxat från nätet, men berör detta vår Claes?!:
Södermanlands regemente befann sig vid denna tid på Åland.
Här inkvarterades regementet över vintern 1808/1809 med bevakningsuppdrag som uppgift.
I januari 1809 frös isen och ryska styrkor trängde fram till Kymlinge, halvvägs mellan Åbo
och Åland. De svenska förbanden på Åland uppgick till cirka 5.500 man.
Den 16 - 17 mars 1809 marscherar de svenska styrkorna tillbaka till Sverige över isen. Regementets 2:a bataljon utgjorde arriärgardet under major von Engelbrechtens ledning.
Som sista förband lämnade de sina ställningar vid Bomarsund under eftermiddagen den 16 mars.
Natten den 17-18 mars anlände huvudstyrkan i snöstorm till Grisslehamn. Hela vägen angreps
den sörmländska bataljonen av kosackpatruller. Vid Signhildsskär anfölls 2:a bataljonen av
två ryska skvadroner från var sitt håll. Bataljonen tvingades kapitulera och tillfångatogs.
Oppunda kompani ingick i den 1:a bataljonen och de nådde fram till Grisslehamn.


1808-08-01 Sonen Claes föds (han namnges Lars i husförhörslängden)
1810-06-07 Sonen Erik föds
1810-06-07 Sonen Erik avlider efter endast två timmar
1810-07-25 Sonen Claes avlider i bröstsjukdom
1811-07-23 Sonen Erik föds
1813-03-23 Dottern Anna föds
1813-06-12 Sonen Erik avlider
1813 Claes Claesson Grens syster kommer och jobbar som piga
1815-09-27 Sonen Pehr föds
1817-09-07 Dottern Catahrina föds
1819-09-23 Dottern Lisa föds
1821-07-10 Sonen Johan föds
1822-03-04 Dottern Lisa avlider i bröstfeber
1823-12-10 Dottern Hedda föds
1825-07-05 Sonen Carl föds
1828-01-31 Dottern Johanna föds
1828 Dottern Anna flyttar till Östra Vingåker
1831 Dottern Catharina flyttar till Östra Vingåker
1832 Sonen Pehr flyttar till Östra Vingåker

1835-06-03 Claes Claesson Gren får avsked vid generalmönstringen,
Claes blir gratialist och erhåller 8 riksdaler i "pension" (årligen?).

Familjen är fattig.

1836 Sonen Johan flyttar till Julita

Lisa är nu sjuklig.

1838-10-24 Dottern Hedda flyttar till Julita
1841 Dottern Johanna flyttar hemifrån (svårläst destination)
1841 Sonen Carl flyttar till Floda

1850-12-18 Claes Clauson Gren avlider
1864-12-30 Lisa Ersdotter avlider


Källor:
Västra Vingåker (Claes) Fb: 1784
Västra Vingåker (Claes) Hfl: 1780-1790, 1791-1795, 1797-1804
Västra Vingåker (Claes) IoU:
1800 [bok saknas]
Floda (Claes) IoU:
1800 [bok saknas]
Floda (Claes) Hfl: 1790-1803, 1790-1803, 1804-1819, 1804-1819,
Floda (Claes) IoU:
1807
Västra Vingåker (Claes) IoU:
1807

Julita (Lisa) Fb:
1784
Julita (Lisa) Hfl: 1783-1794, 1794-1806, 1794-1806, 1806-1815,
Julita (Lisa) IoU: 1807 [bok saknas]
Västra Vingåker (Lisa) IoU:
1807

Julita LoV: 1807
Västra Vingåker Hfl: 1805-1813, 1813-1822, 1823-1828, 1829-1833, 1833-1835, 1836-1840, 1841-1845, 1846-1850, 1851-1855, 1856-1860, 1861-1865
Västra Vingåker Fb: 1808, 1810, 1811, 1813, 1815, 1817, 1819, 1821, 1823, 1825, 1828

Centrala Soldatregistrets AktNr:SR-00-0230-1805
Södermanlands Regemente GmR: 1817, 1820, 1823, 1826, 1830, 1835 [bok saknas], 1839-1840.

Västra Vingåker Db: 1810, 1810, 1813, 1822, 1850, 1864

Anbladet G16 uppdaterades senast: 2017-12-03

Åter till startsidan